Solární zdroje

Jaké výhody má fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaika je na vzestupu, už dávno nepatří jen k nějakým snům budoucnosti. Fotovoltaická elektrárna je s nadsázkou na každém kroku. V polích, na střechách budov, rodinných domů i chalup. Stále více lidí si totiž uvědomuje její ekologické i ekonomické výhody.

Co si představit pod pojmem fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna, někdy můžete najít i označení solární elektrárna, je větší počet fotovoltaických neboli solárních panelů na jednom místě. Tyto panely se skládají z polovodičových nebo organických článků, které dokáží přeměnit elektromagnetické záření ze světla na elektrickou energii, kterou můžete používat úplně stejným způsobem jako tu, kterou odebíráte z klasické distribuční sítě.

Fotovoltaická elektrárna a její výhody

  • Ekologie: Fotovoltaika využívá obnovitelný zdroj energie, konkrétně slunce. Tím pádem nenarušuje ani nepoškozuje životní prostředí a i likvidace solárních panelů jde v dnešní době provést zcela ekologicky.
  • Ekonomická stránka: Musíme si přiznat, že počáteční investice do solárních systémů nejsou zrovna malé, na druhou stranu z dlouhodobějšího hlediska se určitě vyplatí, protože už nebudete muset platit komerčním distribučním společnostem za odběr elektrické energie. Navíc na pořízení těchto systémů můžete dostat od státu vysoké dotace.
  • Snadná údržba a dlouhá životnost: Solární panel se může pochlubit dlouhou životností a zcela jednoduchou a bezproblémovou údržbou.

Základní typy

Existuje základní dělení solárních systémů na ostrovní a hybridní. Ostrovní elektrárna nepotřebuje napojení ke komerční distribuční síti, dokáže sama za pomoci fotovoltaiky vyrábět elektrickou energii. Oproti tomu je hybridní systém jakousi vylepšenou variantou ostrovní elektrárny, dokáže totiž vyrábět energii za pomoci slunce, ale zároveň je zanechána i možnost čerpání energií z distribuční sítě, například v případech, kdy slunce nesvítí. Během dne tedy můžete fungovat v ostrovním systému a večer, když máte vysokou spotřebu energie, na které ani vaše zásoby nestačí, odebíráte část energie z distribuční sítě. Záleží zcela na vás a vašich preferencích, pro který z těchto systémů se rozhodnete.