Solární zdroje

Víte, jak fotovoltaická elektrárna funguje?

Fotovoltaická elektrárna, často označována i jako solární, spadá do kategorie obnovitelných zdrojů a v posledních desítkách let si získává stále větší oblibu, nejen v zahraničí, ale i u nás. Tyto systémy využívají nevyčerpatelný zdroj energie, v tomto případě sluneční záření a při výrobě elektrické energie neprodukují žádné emise. I to je jedním z důvodů, proč se v současnosti, kdy je všudypřítomný boj proti změně klimatu, těší velké oblibě.

Možné způsoby využití sluneční energie

  • Termální elektrárna: Tento typ elektrárny využívá sluneční kolektory, které absorbují sluneční energii a využívají ji k ohřevu teplonosného média. Jsou vhodné zejména pro vytápění a ohřev vody.
  • Koncentrační elektrárna: Za pomocí zrcadla nebo soustavy zrcadel, které tvoří parabolu, se sluneční záření soustředí do absorbéru. Díky tomuto způsobu je možné dosáhnout výrazně vyšších teplot než u termálních systémů, co je možné využít i k nepřímé přeměně slunečního záření na elektrickou energii.
  • Fotovoltaická elektrárna: Nás nejvíce zajímá poslední typ, kterým je solární elektrárna. Ta slouží k přímé přeměně světelné energie na energii elektrickou za pomoci fotovoltaického jevu.

Z čeho se fotovoltaická elektrárna skládá?

U fotovoltaických systémů se můžeme setkat hned se sedmi částmi. Jedná se o fotovoltaické panely, regulátor neboli měnič, střídač, propojovací vodič, ochranné prvky, elektrocentrálu a baterie transformátoru. Srdcem každého solárního systému jsou fotovoltaické panely. Ty se skládají z fotovoltaických článků, na kterých probíhá fotoelektrický jev. Obvykle jsou vybaveny ochranným hliníkovým nebo duralovým rámem a kryje je speciální tvrzené sklo, které panel chrání před povětrnostními podmínkami. Solární regulátor slouží k regulaci napětí, které kolísá s výrobou fotovoltaického systému. Měnič napětí neboli střídač slouží k přeměně stejnosměrného napětí na střídavé.

Spotřebovat hned nebo uložit?

Pokud se pro fotovoltaický systém rozhodnete, máte dvě možnosti, co udělat s přebytky vyrobené energie. Můžete je poslat do sítě, ze které ji využijí jiní spotřebitelé, anebo si tyto přebytky uložíte do baterie, odkud je můžete čerpat v případě nedostatku. Takto vyrobenou energii můžete použít i pro solární bojler, který vám zajistí teplou vodu ekologickým způsobem.