Solární zdroje

Znáte všechny obnovitelné zdroje?

Náš život je plný věcí a činností, které mylně považujeme za samozřejmosti. Do práce nebo na nákup nás dopraví auto, v bytě si rozsvítíme žárovku nebo třeba zapneme sporák, informace vyhledáme na internetu, když je nám zima, pustíme si topení. Někdy je těžké si v tom každodenním shonu uvědomit, že auto jede jen díky palivu, světla svítí a počítač funguje na elektřinu.

Obnovitelné zdroje nebo ty neobnovitelné?

Možná si řeknete, že je vlastně jedno, jestli získáte elektrickou energii díky větru, slunci nebo ji jen odeberete z distribuční sítě. Žádný rozdíl v tom nepocítíte. Není to tak úplně pravda. Obnovitelné zdroje mají jednu obrovskou výhodu – nelze je v lidském měřítku vyčerpat. A právě v tom je rozdíl, neobnovitelné zdroje jako ropa, zemní plyn či rašelina v horizontu několika stovek let zmizí. A co potom? Možná bychom měli myslet i na naši planetu, obnovitelné zdroje jsou pro ni totiž mnohem ekologičtější. Neznečišťují ani nezatěžují přírodu.

Druhy obnovitelných zdrojů

  • Biomasa: V obnovitelných zdrojích má důležité místo i biomasa, konkrétně biopaliva. Ta můžeme rozdělit na tuhá, kapalná a plynná. Biopaliva vznikají cílenou přípravou či výrobou z biomasy.
  • Sluneční energie: Energie získávaná ze slunce představuje drtivou většinu všech využívaných obnovitelných zdrojů.
  • Větrná energie: Používá se k vytváření elektrické energie za pomoci větrných elektráren s hlavním využitím proudění větru. Velký počet těchto elektráren najdeme i na území naší republiky.
  • Vodní energie: Vodní energie se v dnešní době využívá nejvíce ve vodních elektrárnách pro přeměnu na elektrickou energii.
  • Další obnovitelné zdroje: Mezi další obnovitelné zdroje bychom mohli uvést energii přílivu nebo geotermální energie, což je přirozený projev tepelné energie zemského jádra.

Zamyslet se je důležité

Mnoho lidí se začalo zajímat o ekologii, což je pro naši planetu jen a jen dobře. Mezi širokou veřejnost se dostala zejména solární energie, kterou mnoho lidí využívá k výrobě energie namísto odběru z klasické distribuční sítě. Fotovoltaická elektrárna, jejímž srdcem je solární panel, dokáže zásobovat bez problémů celou domácnost elektrickou energií.